Just nu söker vi en Tekniker, läs mer under Kontakta oss - Lediga tjänster.

Försäljning

Vi vill vara med från början

De uppdrag vi får börjar oftast med att vi blir tillfrågade att göra en budgetoffert. När vi blir nominerade som leverantör initieras ett projekt tillsammans med kunden. När produktkritiken analyserats och eventuella ändringar gjorts beslutas om exempelvis antal formrum i verktyget, stålkvalité, materialval, mönstring etc.

När alla beräkningar är klara och kostnadsnivån accepterats görs en verktygsbeställning. Under hela processen tar Mouldex ett projektledaransvar och håller kunden kontinuerligt informerad om projektets fortskridande. Inte förrän utfallsprover godkänts av kunden avslutas projektet och serieproduktion påbörjas.

Projektprocessen