Vi arbetar enligt SQDC-principen som ursprungligen kommer från Lean Manufacturing. SQDC står för Safety, Quality, Delivery och Cost vilket innebär att vi har en tydligt definierad prioriteringsordning. Daglig styrning och samarbete är nyckeln till ett lyckat SQDC-arbete.

1 S

Säkerhet

Vår personal är viktig. Om vi inte kan erbjuda en säker arbetsplats utsätter vi vår viktigaste resurs för risker.  Genom skyddsronder bevakar och kontrollerar vi vår säkerhet. Genom att kontinuerligt följa upp tillbud och eventuella skador analyserar vi vårt utfall. Genom vårt förebyggande arbete med säkerhets- och skyddsfrågor, genom riskanalyser och utbildningar så minimerar och förebygger vi risker. Ett grundligt säkerhetsarbete är ett naturligt inslag i vår verksamhet och är en förutsättning för att lyckas med våra höga krav inom kvalité, leveransförmåga och kostnadsoptimering.

2 Q

Kvalitet & miljö

Mouldex är certifierade enligt ISO9001
Även om vi har en erkänt hög kvalitetsnivå så är detta något vi hela tiden bevakar, utvecklar och förbättrar. Vi kontrollerar kvalitetsnivån så effektivt vi kan och analyserar eventuella brister för att hitta grundorsaken. Genom att sätta in rätt korrigerande åtgärder skapar vi en stabilare process redan vid nästa produktionstillfälle och som sedan håller över tid.

Mouldex är certifierade enligt ISO14001
Att företag och individer ska skapa så lite miljöpåverkan som möjligt är något vi värnar om och miljöarbetet är därför en naturlig del i vårt företag. Transportoptimering, energieffektiva val av maskiner och utrustningar samt återvinning och återanvändning av överblivet material och emballage är exempel på områden vi kontinuerligt arbetar med. Val av plastmaterial för en produkt är också miljöpåverkande och här har vi ett indirekt ansvar i att hjälpa kunden till ett miljömässigt bättre alternativ när så är möjligt.

3 D

Leveransförmåga

För att upprätthålla vår höga servicegrad och leveranssäkerhet så lägger vi stor vikt vid planeringsprocessen. Att vara flexibel, lyhörd och smidig är ett måste för att lyckas med detta. Med ett järngrepp om logistikflöde, kapacitet, beläggning samt material-behov skapar vi goda förutsättningar för en effektiv produktions-, personal- och materialplanering.

4 C

Kostnadsoptimering

För att upprätthålla en kostnadseffektiv produktion över tid är en smart, flexibel och rationell tillverkningsprocess avgörande. Vi arbetar kontinuerligt med att öka nivån på ordning och reda i vårt företag och med var sak på sin plats lyckas vi eliminera slöseri med tid och resurser. Samtliga våra maskiner är utrustade med automatiserade robotar. Vi har ett centralt materialhanteringssystem med torkanläggningar som löpande förser våra maskiner med material. Genom att vi automatiserat internlogistiken med en laserstyrd auto-truck kan vi kontinuerligt hämta godset från produktionen till vårt färdigvarulager på ett effektivt sätt.

 

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du detta. Läs mer